این وبسایت موسسه «زبان و فرهنگ ایرانی» می باشد.

بنی آدم اعضای یک پیکرند که در آفرینش زیک گوهرند

چو عضوی به درآورد روزگار دگر عضوها را نماند قرار


موسسه زبان و فرهنگ ایرانی ILCP در سال 2008 تاسیس شد و از آن سال به کار تحقیق، تولید و ارائه ی محتوای فرهنگی، اجتماعی و آموزشی در زمینه های زیر مشغول است: انسان مداری، اخلاق انسانی، مدنیت، تمدن و فرهنگ ایرانی، جامعه ی ایرانی و تحولات آن، شهروند و فرهنگ شهروندی.

این موسسه با تولید مطالب شنیداری، نوشتاری و تصویری در سال های گذشته هزاران مطلب را به جامعه ی ایرانی و ایرانیان خارج از کشور ارائه داده است.

ILCP is a legally registered as a Non Profit Organization (NPO).