موسسه زبان و فرهنگ ایرانی ILCP در سال 2008 تاسیس شد و از آن سال به کار تحقیق، تولید و ارائه ی محتوای فرهنگی، اجتماعی و آموزشی در زمینه های زیر مشغول است: انسان مداری، اخلاق انسانی، مدنیت، تمدن و فرهنگ ایرانی، جامعه ی ایرانی و تحولات آن، شهروند و فرهنگ شهروندی.
این موسسه باتولید مطالب شنیداری، نوشتاری و تصویری در سال های گذشته هزاران مطلب را به جامعه ی ایرانی و ایرانیان خارج از کشور ارائه داده است.
ILCP is a legally registered as a Non Profit Organization (NPO).